Українське регіональне інформаційне агентство "MKV" є видавцем регіонального друкованого видання - газети "Макарівський вісник"

Ви можете ознайомитись з будь-яким номером газети завантаживжи його у форматі pdf.